กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ132.016.000BRONZE GEAR จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องกำมะหยี่สีแดงจำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจุลสี COPPERSULPHATE จำนวน 400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องอัดระบบไฮโดรลิค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อTGTR 2012-2-IQ (Item#2301895) จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องตีตรา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารองกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประชุมสัมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประชุมสัมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อดินน้ำมัน The Clay จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับนางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 พฤศจิกายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม