กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  13 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานช่างฝีมือ รวม 95 ตัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร “การร่างกฎหมายลำดับรองสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำสปอตสารคดีเชิงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดงานส่งมอบ - รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ" ระยะที่ 2 - 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันก๊าด (ปี๊บ) จำนวน 60 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโคมไฟ D130 มม.AC220V ฐานแม่เหล็ก จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม "คุณธรรมนำชีวิตสำหรับบุคลากรกองกษาปณ์" ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ HEATER FOR LWD-3012 จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างจัดเก็บขยะภายในกองกษาปณ์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet E87650DN จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม