กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจอแสดงผลตู้ควบคุมระบบ Fire Pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อล้อยูริเทน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในลิฟท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA รุ่น 02-6FD20 กษผ.2613 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมชุดล้างเหรีญ ขนาด 100 ลิตร กษ6170 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การต่ออายุสมาชิกนิตยสาร วารสารรายปีและหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 พร้อมฝัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถาดบรรจุ PP ขนาด 30x450x1.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40 มิลลิเมตร/30 หลุม จำนวน 1,000 ถาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางซิลิโคนก้อน Hardness50shore A-Liner 3.4% จำนวน 34 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำไส้โฟมบังคับเหรียญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องพลาสติกฝาใส จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Contact cleaner ชนิด CO Code2016 (350G) จำนวน 24 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม