กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินคุบสุโขทัย ตราจักร (โลหะผสม)

เงินคุบสุโขทัย ตราจักร (โลหะผสม)

 

ด้านหน้า

ด้านบน

โลหะผสม
  ด้านหลัง ด้านข้างและด้านล่าง
 

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ปลายขาสั้นโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า

ตอกประทับตราจักร

ด้านบน

มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน

ด้านหลัง

มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน

ด้านข้าง

มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากทั้งสองขา และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

โลหะผสม

กว้าง 1.85 ซม. ยาว 2.34 ซม.

34.72 กรัม 2.12 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  4,500 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า เป็นเงินปลีกย่อยและจัดสร้างโดยฝีมือช่างชาวบ้าน

2 เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

29 กรกฎาคม 2564 | เข้าชม 2764 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม