กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินคุบสุโขทัย ตราช้าง (สำริด)

เงินคุบสุโขทัย ตราช้าง (สำริด)

 

ด้านหน้า

ด้านบน

สำริด
  ด้านหลัง ด้านข้างและด้านล่าง
 

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ยาว ปลายเรียวโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า ตอกประทับตราช้าง
ด้านบน มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน
ด้านหลัง มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน
ด้านข้าง มีการตอกประทับตราแต่ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากทั้งสองขา และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 20
  ขนาด น้ำหนัก  สูง
สำริด กว้าง 1.38 ซม. ยาว 2.28 ซม.  30.59 กรัม  2.23 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  6,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. สภาพดี

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

28 กรกฎาคม 2564 | เข้าชม 2244 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม