กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราช้าง

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราช้าง

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ยาว ปลายเรียวโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า ตอกประทับตราเลือนไม่ชัดเจน
ด้านบน ตอกประทับตราช้าง
ด้านข้าง ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากขนาดเล็ก
อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  สูง
ราคา 1 บาท กว้าง 1.10 ซม. ยาว 1.75 ซม.  14.31 กรัม สูง 1.38 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 80,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. รูปช้างที่ประทับตราบนพดด้วงบ่งบอกถึงตอนปลายสมัยสุโขทัย โดยรูปช้างตอกประทับตราไม่ชัดเจน เหมือนสมัยสุโขทัยตอนต้น และมีลักษณะตราช้างที่

งวงมีจุด

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

28 กรกฎาคม 2564 | เข้าชม 6042 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม