กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราดอกไม้

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราดอกไม้

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

 

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ปลายขาสั้นโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า

ตอกประทับตราเลือนไม่ชัดเจน

ด้านบน

ตอกประทับตราช้าง

ด้านข้าง

ปลายขาทั้งสองข้างมีรอยบากขนาดเล็ก โค้งงอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

 

กว้าง 1.30 ซม. ยาว 2.23 ซม.

28.76 กรัม  2.03 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) ราคา 200,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่าเป็นพดด้วงเงินสุโขทัยรุ่นแรกที่เรียกว่า "เงินวงแหวนสุโขทัย" ก่อนที่รุ่นหลังจะทำรอยบาก ที่ขา

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

29 กรกฎาคม 2564 | เข้าชม 2483 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม