กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราราชสีห์

พดด้วงเงินสุโขทัย ตราราชสีห์

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 สลึง
ราคา 1 เฟื้อง

 

ราคา 1 สลึง  
ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม แบน ปลายโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า เรียบไม่มีลวดลาย
ด้านบน ตอกประทับตราราชสีห์
ด้านข้าง ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการโค้งงอ
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 20
   
ราคา 1 เฟื้อง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม ปลายโค้งเข้าหากัน
ด้านหน้า เรียบไม่มีลวดลาย
ด้านบน ตอกประทับตราราชสีห์
ด้านข้าง ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน มีรอยบากขนาดใหญ่ทั้งสองขา และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะ ที่เกิดจากการโค้งงอ
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 20
  ขนาด น้ำหนัก  สูง
ราคา 1 สลึง กว้าง 1.87 ซม. ยาว 1.95 ซม. 3.50 กรัม 0.68 ซม.
ราคา 1 เฟื้อง กว้าง 0.67 ซม. ยาว 0.85 ซม. 1.76 กรัม 0.59 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) ราคา 1 สลึง  6,000 บาท
  ราคา 1 เฟื้อง 5,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

28 กรกฎาคม 2564 | เข้าชม 3306 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม