กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  7 เมษายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  7 เมษายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  7 เมษายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาทำแพรแถบฯ)
  2 เมษายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  30 มีนาคม 2564
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ฯ
  30 มีนาคม 2564
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดฯ
  30 มีนาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 2 ประเภท รวม 4 รายการ
  29 มีนาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  19 มีนาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  9 มีนาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  9 มีนาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  9 มีนาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  25 กุมภาพันธ์ 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
  18 กุมภาพันธ์ 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างทำชั้นวางของในอาคารเก็บพัสดุ กรมธนารักษ์
  2 กุมภาพันธ์ 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  28 มกราคม 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  27 มกราคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม