กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2553
  8 สิงหาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2553
  14 กรกฎาคม 2553
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2553
  7 กรกฎาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  7 มิถุนายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2553
  3 มิถุนายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2553
  10 พฤษภาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2553
  6 พฤษภาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2553
  6 พฤษภาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2553
  8 เมษายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2553
  10 มีนาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2553
  9 มีนาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2553
  11 กุมภาพันธ์ 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2553
  2 กุมภาพันธ์ 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2552
  11 มกราคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2552
  16 ธันวาคม 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2552
  16 ธันวาคม 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2552
  12 พฤศจิกายน 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2552
  12 พฤศจิกายน 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2552
  12 พฤศจิกายน 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552
  4 ตุลาคม 2552
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม