กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  27 มกราคม 2563
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 มกราคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  13 มกราคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  9 มกราคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  9 มกราคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  9 มกราคม 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  27 ธันวาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  25 ธันวาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  19 ธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  29 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบน้ำหล่อเย็นเตาหล่อฉีด จำนวน 1 เครื่อง
  15 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  11 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประดูด้านข้างอาคารโรงงาน จำนวน 1 งาน
  1 พฤศจิกายน 2562
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม