กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  9 สิงหาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  31 กรกฎาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  15 กรกฎาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 กรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  8 กรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  8 กรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  8 กรกฎาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3 กรกฎาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2 กรกฎาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  27 มิถุนายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  12 มิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 มิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  10 มิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  10 มิถุนายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  23 พฤษภาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 พฤษภาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 พฤษภาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  10 พฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  8 พฤษภาคม 2562
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม