กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 4 มิถุุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

7 มิถุนายน 2564 | เข้าชม 118 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ป...
  14 มีนาคม 2566
  เข้าชม 45 ครั้ง
 • เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื่นที่พัฒนาเศรฐกิจพิเศษหนองคาย ท้อง...
  23 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 60 ครั้ง
 • เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื่นที่พัฒนาเศรฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้อ...
  23 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 101 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม