กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1927 (บางส่วน) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แปลงลำดับที่ 1.pdf 430 KB 44
แปลงลำดับที่ 2.pdf 428 KB 20
แปลงลำดับที่ 3.pdf 434 KB 13
แปลงลำดับที่ 4.pdf 429 KB 16
แปลงลำดับที่ 5.pdf 429 KB 12
แปลงลำดับที่ 6.pdf 433 KB 15
แปลงลำดับที่ 7.pdf 429 KB 13
แปลงลำดับที่ 8.pdf 424 KB 15
แปลงลำดับที่ 9.pdf 424 KB 11
แปลงลำดับที่ 10.pdf 435 KB 17
แปลงลำดับที่ 11.pdf 439 KB 13
แปลงลำดับที่ 12.pdf 432 KB 9
แปลงลำดับที่ 13.pdf 433 KB 16
แปลงลำดับที่ 14.pdf 432 KB 14
แปลงลำดับที่ 15.pdf 431 KB 15
แปลงลำดับที่ 16.pdf 433 KB 13
แปลงลำดับที่ 17.pdf 428 KB 10
แปลงลำดับที่ 18.pdf 426 KB 16
แปลงลำดับที่ 19.pdf 428 KB 9
แปลงลำดับที่ 20.pdf 428 KB 15
แปลงลำดับที่ 21.pdf 440 KB 14
แปลงลำดับที่ 22.pdf 433 KB 16
แปลงลำดับที่ 23.pdf 432 KB 12
แปลงลำดับที่ 24.pdf 428 KB 10
แปลงลำดับที่ 25.pdf 429 KB 12
แปลงลำดับที่ 26.pdf 432 KB 11
แปลงลำดับที่ 27.pdf 428 KB 16
แปลงลำดับที่ 28.pdf 429 KB 12
แปลงลำดับที่ 29.pdf 424 KB 14
แปลงลำดับที่ 30.pdf 440 KB 10
แปลงลำดับที่ 31.pdf 443 KB 16
แปลงลำดับที่ 32.pdf 438 KB 13
แปลงลำดับที่ 33.pdf 428 KB 16
แปลงลำดับที่ 34.pdf 429 KB 15
แปลงลำดับที่ 35.pdf 429 KB 13
แปลงลำดับที่ 36.pdf 430 KB 14
แปลงลำดับที่ 37.pdf 426 KB 13
แปลงลำดับที่ 38.pdf 425 KB 17
แปลงลำดับที่ 40.pdf 426 KB 8
แปลงลำดับที่ 41.pdf 423 KB 8
แปลงลำดับที่ 42.pdf 418 KB 12
แปลงลำดับที่ 43.pdf 416 KB 10
แปลงลำดับที่ 44.pdf 432 KB 14
แปลงลำดับที่ 45.pdf 426 KB 11
แปลงลำดับที่ 46.pdf 422 KB 11
แปลงลำดับที่ 47.pdf 438 KB 12
แปลงลำดับที่ 48.pdf 441 KB 14
แปลงลำดับที่ 49.pdf 426 KB 13
แปลงลำดับที่ 50.pdf 438 KB 10
แปลงลำดับที่ 51.pdf 427 KB 10
แปลงลำดับที่ 52.pdf 432 KB 12
แปลงลำดับที่ 53.pdf 431 KB 7
แปลงลำดับที่ 54.pdf 431 KB 12
แปลงลำดับที่ 55.pdf 430 KB 8
แปลงลำดับที่ 56.pdf 428 KB 16
แปลงลำดับที่ 57.pdf 425 KB 11
แปลงลำดับที่ 58.pdf 425 KB 15
แปลงลำดับที่ 59.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 60.pdf 433 KB 11
แปลงลำดับที่ 61.pdf 423 KB 8
แปลงลำดับที่ 62.pdf 431 KB 12
แปลงลำดับที่ 63.pdf 422 KB 13
แปลงลำดับที่ 64.pdf 440 KB 7
แปลงลำดับที่ 65.pdf 427 KB 11
แปลงลำดับที่ 66.pdf 427 KB 12
แปลงลำดับที่ 67.pdf 429 KB 12
แปลงลำดับที่ 68.pdf 427 KB 7
แปลงลำดับที่ 69.pdf 428 KB 11
แปลงลำดับที่ 70.pdf 423 KB 12
แปลงลำดับที่ 72.pdf 428 KB 14
แปลงลำดับที่ 73.pdf 428 KB 9
แปลงลำดับที่ 74.pdf 425 KB 12
แปลงลำดับที่ 75.pdf 427 KB 15
แปลงลำดับที่ 76.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 77.pdf 430 KB 10
แปลงลำดับที่ 78.pdf 434 KB 11
แปลงลำดับที่ 79.pdf 427 KB 12
แปลงลำดับที่ 80.pdf 429 KB 8
แปลงลำดับที่ 81.pdf 422 KB 8
แปลงลำดับที่ 82.pdf 423 KB 15
แปลงลำดับที่ 83.pdf 437 KB 15
แปลงลำดับที่ 84.pdf 428 KB 10
แปลงลำดับที่ 85.pdf 432 KB 7
แปลงลำดับที่ 86.pdf 428 KB 9
แปลงลำดับที่ 87.pdf 428 KB 15
แปลงลำดับที่ 88.pdf 424 KB 14
แปลงลำดับที่ 89.pdf 442 KB 8
แปลงลำดับที่ 90.pdf 432 KB 14
แปลงลำดับที่ 91.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 92.pdf 427 KB 9
แปลงลำดับที่ 93.pdf 441 KB 11
แปลงลำดับที่ 94.pdf 443 KB 11
แปลงลำดับที่ 96.pdf 446 KB 11
แปลงลำดับที่ 97.pdf 427 KB 6
แปลงลำดับที่ 98.pdf 421 KB 10
แปลงลำดับที่ 99.pdf 435 KB 15
แปลงลำดับที่ 100.pdf 436 KB 10
แปลงลำดับที่ 101.pdf 428 KB 12
แปลงลำดับที่ 102.pdf 426 KB 9
แปลงลำดับที่ 103.pdf 424 KB 13
แปลงลำดับที่ 104.pdf 425 KB 13
แปลงลำดับที่ 105.pdf 418 KB 10
แปลงลำดับที่ 106.pdf 438 KB 11
แปลงลำดับที่ 107.pdf 417 KB 13
แปลงลำดับที่ 108.pdf 422 KB 14
แปลงลำดับที่ 109.pdf 429 KB 11
แปลงลำดับที่ 110.pdf 420 KB 9
แปลงลำดับที่ 111.pdf 426 KB 9
แปลงลำดับที่ 112.pdf 430 KB 13
แปลงลำดับที่ 113.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 114.pdf 431 KB 8
แปลงลำดับที่ 115.pdf 452 KB 10
แปลงลำดับที่ 116.pdf 429 KB 15
แปลงลำดับที่ 117.pdf 430 KB 13
แปลงลำดับที่ 118.pdf 430 KB 5
แปลงลำดับที่ 119.pdf 429 KB 12
แปลงลำดับที่ 120.pdf 427 KB 10
แปลงลำดับที่ 121.pdf 436 KB 13
แปลงลำดับที่ 122.pdf 428 KB 11
แปลงลำดับที่ 123.pdf 436 KB 8
แปลงลำดับที่ 124.pdf 424 KB 13
แปลงลำดับที่ 125.pdf 423 KB 12
แปลงลำดับที่ 126.pdf 425 KB 8
แปลงลำดับที่ 127.pdf 430 KB 26
แปลงลำดับที่ 128.pdf 427 KB 9
แปลงลำดับที่ 129.pdf 421 KB 12
แปลงลำดับที่ 130.pdf 433 KB 10
แปลงลำดับที่ 131.pdf 428 KB 13
แปลงลำดับที่ 133.pdf 419 KB 15
แปลงลำดับที่ 134.pdf 428 KB 14
แปลงลำดับที่ 135.pdf 425 KB 13
แปลงลำดับที่ 136.pdf 431 KB 11
แปลงลำดับที่ 137.pdf 424 KB 7
แปลงลำดับที่ 138.pdf 419 KB 10
แปลงลำดับที่ 139.pdf 424 KB 12
แปลงลำดับที่ 140.pdf 424 KB 11
แปลงลำดับที่ 141.pdf 427 KB 12
แปลงลำดับที่ 142.pdf 429 KB 8
แปลงลำดับที่ 143.pdf 423 KB 6
แปลงลำดับที่ 144.pdf 426 KB 10
แปลงลำดับที่ 145.pdf 428 KB 6
แปลงลำดับที่ 146.pdf 426 KB 9
แปลงลำดับที่ 147.pdf 429 KB 7
แปลงลำดับที่ 148.pdf 424 KB 8
แปลงลำดับที่ 150.pdf 434 KB 9
แปลงลำดับที่ 151.pdf 425 KB 10
แปลงลำดับที่ 152.pdf 430 KB 16
แปลงลำดับที่ 153.pdf 430 KB 8
แปลงลำดับที่ 154.pdf 426 KB 7
แปลงลำดับที่ 155.pdf 425 KB 9
แปลงลำดับที่ 156.pdf 426 KB 7
แปลงลำดับที่ 157.pdf 423 KB 9
แปลงลำดับที่ 158.pdf 419 KB 7
แปลงลำดับที่ 159.pdf 423 KB 8
แปลงลำดับที่ 160.pdf 422 KB 13
แปลงลำดับที่ 1.pdf 422 KB 10
แปลงลำดับที่ 2.pdf 431 KB 13
แปลงลำดับที่ 3.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 4.pdf 430 KB 8
แปลงลำดับที่ 6.pdf 420 KB 9
แปลงลำดับที่ 7.pdf 426 KB 7
แปลงลำดับที่ 8.pdf 423 KB 11
แปลงลำดับที่ 9.pdf 423 KB 11
แปลงลำดับที่ 10.pdf 427 KB 13
แปลงลำดับที่ 11.pdf 417 KB 10
แปลงลำดับที่ 12.pdf 423 KB 10
แปลงลำดับที่ 13.pdf 422 KB 7
แปลงลำดับที่ 14.pdf 422 KB 9
แปลงลำดับที่ 15.pdf 423 KB 12
แปลงลำดับที่ 16.pdf 422 KB 5
แปลงลำดับที่ 17.pdf 421 KB 15
แปลงลำดับที่ 18.pdf 422 KB 9
แปลงลำดับที่ 19.pdf 427 KB 9
แปลงลำดับที่ 20.pdf 424 KB 7
แปลงลำดับที่ 21.pdf 429 KB 7
แปลงลำดับที่ 22.pdf 427 KB 9
แปลงลำดับที่ 23.pdf 435 KB 14
แปลงลำดับที่ 25.pdf 434 KB 11
แปลงลำดับที่ 29.pdf 436 KB 8
แปลงลำดับที่ 30.pdf 426 KB 12
แปลงลำดับที่ 31.pdf 415 KB 8
แปลงลำดับที่ 32.pdf 423 KB 10
แปลงลำดับที่ 33.pdf 412 KB 6
แปลงลำดับที่ 34.pdf 429 KB 10
แปลงลำดับที่ 35.pdf 423 KB 14
แปลงลำดับที่ 36.pdf 436 KB 15
แปลงลำดับที่ 37.pdf 415 KB 11
แปลงลำดับที่ 38.pdf 433 KB 6
แปลงลำดับที่ 39.pdf 415 KB 7
แปลงลำดับที่ 40.pdf 440 KB 8
แปลงลำดับที่ 41.pdf 429 KB 9
แปลงลำดับที่ 42.pdf 428 KB 7
แปลงลำดับที่ 43.pdf 434 KB 7
แปลงลำดับที่ 44.pdf 441 KB 8
แปลงลำดับที่ 45.pdf 423 KB 11
แปลงลำดับที่ 46.pdf 432 KB 8
แปลงลำดับที่ 47.pdf 427 KB 11
แปลงลำดับที่ 48.pdf 419 KB 11
แปลงลำดับที่ 49.pdf 425 KB 10
แปลงลำดับที่ 50.pdf 427 KB 9
แปลงลำดับที่ 51.pdf 433 KB 18
แปลงลำดับที่ 52.pdf 423 KB 10
แปลงลำดับที่ 53.pdf 431 KB 12
แปลงลำดับที่ 54.pdf 435 KB 11
แปลงลำดับที่ 55.pdf 425 KB 11
แปลงลำดับที่ 57.pdf 427 KB 16
แปลงลำดับที่ 58.pdf 416 KB 13
แปลงลำดับที่ 59.pdf 419 KB 9
แปลงลำดับที่ 60.pdf 441 KB 11
แปลงลำดับที่ 61.pdf 429 KB 9
แปลงลำดับที่ 62.pdf 422 KB 10
แปลงลำดับที่ 63.pdf 419 KB 9
แปลงลำดับที่ 64.pdf 437 KB 11
แปลงลำดับที่ 67.pdf 427 KB 10
แปลงลำดับที่ 68.pdf 425 KB 13
แปลงลำดับที่ 70.pdf 420 KB 15
แปลงลำดับที่ 71.pdf 419 KB 13
แปลงลำดับที่ 72.pdf 425 KB 13
แปลงลำดับที่ 73.pdf 431 KB 15
แปลงลำดับที่ 74.pdf 435 KB 14
4 มกราคม 2567 | เข้าชม 209 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดิน...
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 17 ครั้ง
 • ประกาศการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร แปลงหมายเลขทะเบียน...
  8 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 35 ครั้ง
 • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2567
  5 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าชม 53 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม