กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลขายทรัพ.pdf 606 KB 1273
18 พฤษภาคม 2564 | เข้าชม 173 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก มุกดาหาร และหนองคาย
  19 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิด...
  18 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกั...
  17 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 7 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม