กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ด้วยกรมธนารักษ์ได้มีประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมธนารักษ์.pdf 404 KB 155
6 ตุลาคม 2565 | เข้าชม 475 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมธนารักษ์ และคำลั้่งก...
  10 มกราคม 2566
  เข้าชม 542 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  23 ธันวาคม 2565
  เข้าชม 237 ครั้ง
 • เที่ยวสุขใจไปกับ....พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์
  21 ธันวาคม 2565
  เข้าชม 267 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม