กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับระดับพื้นทางขึ้นลงที่จอดรถชั้นล่างของอาคารกรมธนารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  29 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูงสามารถต่อเข้าระบบได้ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ข่าวประกวดราคากรม
  29 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครือข่ายพื้นฐานและระบบเครื่องแม่ข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  ประกาศร่าง TOR
  26 พฤศจิกายน 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  26 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  26 พฤศจิกายน 2564
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • d20a02a9e737c129366a62e99b77d14b
  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
  29 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 165 ครั้ง
 • 0758c9937b88cc03bd27f67e38a0ed6f
  พิธีเปิดกิจกรรม คลังคาร์นิวัล 2021 (KLANG Carnie WOW 2021) เพื่อเปิดโครงการคนคลั...
  26 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 414 ครั้ง
 • 3c56fe2f24038c4d22b9eb0aca78f590
  การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมี...
  25 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 208 ครั้ง
 • 9246eb8610d571d99a95f476a90a60b3
  การประชุมกรณีการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ
  25 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 204 ครั้ง
 • c6bcb74c53f3b1fbb7cc951f07923003
  การประชุมคณะทำงานจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ บริเวณคันกั้นน้ำเค็มบริเ...
  23 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 253 ครั้ง
 • b99f4242922cd10313630b0ecccda1dc
  การประชุมพิจารณารอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  22 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 236 ครั้ง
 • c3df9051227efe58d6562d25e6a13dc8
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุตามกฎทรวงการโอนก...
  22 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 226 ครั้ง
 • f5747f20029e7802e81c3352580ae422
  กรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2564" ณ ...
  19 พฤศจิกายน 2564
  เข้าชม 534 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 78
popup id 56
popup id 72
popup id 69
popup id 68
popup id 77
popup id 79
popup id 29
popup id 33
popup id 48