กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการ "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
  ผู้ชนะประกวดราคา
  3 ธันวาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการ "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
  ผู้ชนะประกวดราคา
  3 ธันวาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแฟ้มปกแข็งสีดำสันหนา 3" ชนิดเจาะ จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  2 ธันวาคม 2563
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  ข่าวประกวดราคากรม
  2 ธันวาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  2 ธันวาคม 2563
ปิด

บริการออนไลน์

E-Catalog
Job Online
E-Property Valuation
E-Museum
E-Library
แบบฟอร์มออนไลน์
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

จองบ้านสวัสดิการ
โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ จังหวัดชลบุรี
โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์
โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์
โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ
ลงทะเบียนโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
อาคารราชพัสดุที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน
ภาพข่าวกรม
 • 51e12869e03348d481ca682359282739
  กรมธนารักษ์มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระ...
  3 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 13 ครั้ง
 • 3d3621cee6f49e93a34f3f0f654ab41a
  พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) ตำบ...
  3 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 18 ครั้ง
 • 09dbc1177211571ef3e1ca961cc39363
  อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  2 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 239 ครั้ง
 • 5989add1703e4b0480f75e2390739f34
  การประชุมคณะทำงานจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณคันกั้นน้ำเค็มบริเว...
  1 ธันวาคม 2563
  เข้าชม 149 ครั้ง
 • 5afd3bb639c0920782586a9843ee0785
  การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2563
  30 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 187 ครั้ง
 • 296b62d0af509baab599abe4af78ae8c
  ผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 509 ครั้ง
 • 0cbc5671ae26f67871cb914d81ef8fc1
  การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทรัพย์สินมีค่าขอ...
  27 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 146 ครั้ง
 • 876f1f9954de0aa402d91bb988d12cd4
  กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี 87 ปี กรมท่าอากาศยาน
  27 พฤศจิกายน 2563
  เข้าชม 120 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์ 4 วัน
แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 และแผนระยะ 3 ปี
แผนกำหนดการปฏิบัติงานรถโมบาย
โครงการบ้านสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บกรมธนารักษ์