กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • 553c3741e8d893fe9789a3eb8a162821
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมชี้แจงโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ ...
  7 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 330 ครั้ง
 • e86698eadde4101913eaf1c8ea42c8ce
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อการ...
  7 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 517 ครั้ง
 • d0aae9539e4dd0bd618e5d2598f18707
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566
  6 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 173 ครั้ง
 • 423215dae3a7a243e300638262f9242d
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 201 ครั้ง
 • 01bbd2e040c52958685756692ec4f2e9
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเหรียญกษาปณ์" ประ...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 382 ครั้ง
 • 4d7c59dcc50edd1199828ea005928f85
  การประชุมคณะกรรมการร่วมโครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ครั้งที...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 207 ครั้ง
 • c80bfa00454a7564c07c0559808294fa
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาร...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 585 ครั้ง
 • abc2d30d4c86f34166c321f2c65dfaa3
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุ บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 391 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 121
popup id 130
popup id 129
popup id 126
popup id 125
popup id 128
popup id 124
popup id 122
popup id 123
popup id 118
popup id 115
popup id 113
popup id 108
popup id 114
popup id 105
popup id 96
popup id 72
popup id 109
popup id 68