กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

E-Catalog
Job Online
GIS
E-Property Valuation
E-Museum
E-Library
แบบฟอร์มออนไลน์
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ
ลงทะเบียนโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
อาคารราชพัสดุที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน
ภาพข่าวกรม
 • 9dd16e049becf4d5087c90a83fea403b
  อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (ช่อง9) ใ...
  31 มีนาคม 2563
  เข้าชม 81 ครั้ง
 • f85bd553b37ed73e571f8140dc519e0d
  อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง7 คนข่าวนิวส์.คอม ในปร...
  31 มีนาคม 2563
  เข้าชม 113 ครั้ง
 • 95cbe1e1f1fa3d8cd5bbcefd8a59191f
  อธิบดีกรมธนารักษ์ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid ...
  31 มีนาคม 2563
  เข้าชม 85 ครั้ง
 • 3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528
  อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้นำไข่ไก่มาสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ พนักงาน...
  31 มีนาคม 2563
  เข้าชม 150 ครั้ง
 • 00c9f07b1f0782613ee5d3133d28cc01
  อธิบดีกรมธนารักษ์ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid ...
  30 มีนาคม 2563
  เข้าชม 227 ครั้ง
 • 3faf3b08de6c7c130e63c0e38e5553a8
  อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1...
  30 มีนาคม 2563
  เข้าชม 159 ครั้ง
 • 90e715513174fd117c8f87c3c61d7d5d
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ (เบี่ยประกันภัย)
  27 มีนาคม 2563
  เข้าชม 144 ครั้ง
 • 75fee752ac459e6ac4b408423508246f
  การประชุมหารือโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Compl...
  26 มีนาคม 2563
  เข้าชม 133 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
ประกาศ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน
ลดใช้ถุงพลาสติก
Call Center