กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • d29af1fd577b037033dd1149e816d521
  กรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2566
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 118 ครั้ง
 • c5901b9d4264066fb9b92b3cb10d4434
  การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สิน โครงการท่อส่งน้ำ...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 98 ครั้ง
 • 362c6840e40a65edd557a108c219f8f0
  การประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิที่อยู่อาศัย และการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ครั้...
  8 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 137 ครั้ง
 • 52af145bae0067bdc52f7363b5a851f4
  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2566
  7 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 194 ครั้ง
 • 5b5bbd3170c560829391c3db7265ee9b
  นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายวินัย อนันตวรางกูล ธพ อุดรธาน...
  4 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 444 ครั้ง
 • 3ac20ac7ef3c0912d8671906d3d40973
  นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมการตรวจราชการและลงพื้นที่ของ นายส...
  3 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 294 ครั้ง
 • ad246a293bfd2f319f1a8b73e64903e3
  นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการ เพื่อนำเสนอภ...
  3 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 422 ครั้ง
 • 0125141592fa9ededc665c55d9958f69
  พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานธนารักษ์ (นบธ.) รุ่นที่...
  1 ธันวาคม 2566
  เข้าชม 548 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 151
popup id 152
popup id 150
popup id 149
popup id 148
popup id 145
popup id 147
popup id 146
popup id 121
popup id 141
popup id 139
popup id 134
popup id 132
popup id 130
popup id 129
popup id 126
popup id 125
popup id 128
popup id 124
popup id 113
popup id 105
popup id 96
popup id 72
popup id 109
popup id 68