กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  14 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  10 มกราคม 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
  ลูกจ้างชั่วคราว
  7 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  ลูกจ้างชั่วคราว
  3 มกราคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  พนักงานราชการ
  2 มกราคม 2563
ปิด

บริการออนไลน์

E-Catalog
Job Online
GIS
E-Property Valuation
E-Museum
E-Library
แบบฟอร์มออนไลน์
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ
ลงทะเบียนโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
อาคารราชพัสดุที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน
ภาพข่าวกรม
 • 648f4baa45889f9c5f4f7add35862841
  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ...
  24 มกราคม 2563
  เข้าชม 24 ครั้ง
 • edfccb5cf44f7c2c385f8d4470117a0d
  แถลงข่าว ซึ่งความร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการนำที่ดินของราชการ...
  22 มกราคม 2563
  เข้าชม 36 ครั้ง
 • dfb8e1450abdf50cc0f260e0e7a62296
  นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความเห็นต่อวิปร...
  22 มกราคม 2563
  เข้าชม 39 ครั้ง
 • 3f4bd1f117b18afa131c48de15486652
  อธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์ รายการ เคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเท...
  20 มกราคม 2563
  เข้าชม 29 ครั้ง
 • 8bc56cf0bafb2650146f3e48cb85d257
  อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  20 มกราคม 2563
  เข้าชม 36 ครั้ง
 • 9ef70c405ae012af86dfc0574ff4c01f
  กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพ...
  20 มกราคม 2563
  เข้าชม 36 ครั้ง
 • 1a09a1f048354ae7570bf137f30abd21
  การประชุมแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาใช้ในการคำนวนอัตราค่าตอบแทนตามคำส...
  17 มกราคม 2563
  เข้าชม 28 ครั้ง
 • 886ad506e0c115cf590d18ebb6c26561
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563
  17 มกราคม 2563
  เข้าชม 31 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
สำนักบริหารเงินตรา หน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์ และ หน่วยจ่ายแลกกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ ประกาศหยุดทำการ
Call Center