กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ BELT TIMMING 150XL,15.0" OC,75T,3/8 จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ จัดเก็บ ขนย้ายและติดตั้งเอกสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองประเมินราคาทรัพย์สิน และกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  ผู้ชนะประกวดราคา
  26 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  26 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 37 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ใช้ประกอบการแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหารและหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผู้ชนะประกวดราคา
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 80,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  ข่าวประกวดราคากรม
  25 พฤษภาคม 2565
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • 0c1e35c59823910dbfca717fc02096e7
  การประชุมโครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างกรมธ...
  27 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 98 ครั้ง
 • 87ca4eb840b6f78e3b6d6b418c0fef40
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์...
  27 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 166 ครั้ง
 • 8bff390dadc80bbeca7bc73193de2355
  ผู้บริหารกรมธนารักษ์สายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกร...
  26 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 425 ครั้ง
 • 4163634d39ec5b1d3e126f44619243b2
  อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ“ธนารักษ์...
  25 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 266 ครั้ง
 • c7a91347fb30ee340b07e4baf04be7e8
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าชี้แจง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ ต่อค...
  24 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 275 ครั้ง
 • 14f9518c8b937874621f29425161acec
  การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าข...
  24 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 119 ครั้ง
 • 37e01843867c460c5db02b0e58a6f236
  การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อค...
  24 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 134 ครั้ง
 • 1a523f7353bfa6bd1dca95624748e712
  การประชุมคณะทำงานย่อย เพื่อแสวงหาข้อมูล ตรวจสอบ สืบหาทรัพย์สิน และสิทธิเรียกร้อง...
  24 พฤษภาคม 2565
  เข้าชม 133 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 98
popup id 99
popup id 100
popup id 101
popup id 96
popup id 91
popup id 90
popup id 88
popup id 72
popup id 69
popup id 68
popup id 79