กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • c80bfa00454a7564c07c0559808294fa
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาร...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้าชม 273 ครั้ง
 • abc2d30d4c86f34166c321f2c65dfaa3
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุ บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 267 ครั้ง
 • 154d7da9e669c75ee317d46614381dd8
  การประชุมโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 96 ครั้ง
 • 6e361e90ca5f9bee5b36f3d413c51842
  การประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนก...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 142 ครั้ง
 • c30ca4400db3c72274c8ad819f688c21
  กรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกา...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 163 ครั้ง
 • cc255b9a267faa3cc19c3293c5fd7c9a
  กรมธนารักษ์ ร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่ร...
  31 มกราคม 2566
  เข้าชม 231 ครั้ง
 • 5b61616b138596dfa7c219db523f73a6
  พิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. และไดอารี่ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย...
  30 มกราคม 2566
  เข้าชม 203 ครั้ง
 • 186c9b923fc7eb4df8e7b4cfbeb234b7
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธน...
  30 มกราคม 2566
  เข้าชม 381 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 121
popup id 129
popup id 126
popup id 125
popup id 128
popup id 124
popup id 122
popup id 123
popup id 118
popup id 115
popup id 113
popup id 108
popup id 114
popup id 105
popup id 96
popup id 72
popup id 109
popup id 68