กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • 87a1ce4101713d067ef68c3dba223ab3
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธี...
  28 มกราคม 2565
  เข้าชม 9 ครั้ง
 • 7866457eb90d2c8f68d6c9cf461be3b2
  พิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. และไดอารี่ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย...
  25 มกราคม 2565
  เข้าชม 235 ครั้ง
 • 412f1f1340a245ffec9fb8d47654da57
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ...
  25 มกราคม 2565
  เข้าชม 178 ครั้ง
 • f99499791ad90c9c0ba9852622d0d15f
  อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมก...
  24 มกราคม 2565
  เข้าชม 333 ครั้ง
 • 1a59ef90d1ea801448e1567d0896a99f
  การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพ...
  21 มกราคม 2565
  เข้าชม 156 ครั้ง
 • a1aa0c486fb1a7ddd47003884e1fc67f
  การประชุมแผนงานบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ...
  21 มกราคม 2565
  เข้าชม 302 ครั้ง
 • 4acd76878533a8105fce55da6da7dc76
  การประชุมเพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแ...
  20 มกราคม 2565
  เข้าชม 156 ครั้ง
 • 0b36451530d9491114523d4b66253837
  การประชุมการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุของกองทัพอากาศ
  20 มกราคม 2565
  เข้าชม 220 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 87
popup id 84
popup id 85
popup id 86
popup id 78
popup id 72
popup id 69
popup id 68
popup id 77
popup id 79
popup id 29