กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
ปิด

บริการออนไลน์

ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ภาพข่าวกรม
 • 069bb990aa72457c06f9a01089de7820
  อธิบดีกรมธนารักษ์แสดงความห่วงใย วิกฤติโรคระบาด covid - 19" สนับสนุนนำศูนย์ประชุม...
  12 เมษายน 2564
  เข้าชม 178 ครั้ง
 • 3f2e2a6fcb760125f0947e81fd404f13
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำพิพาก...
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 51 ครั้ง
 • 86654aa91382ffa290d510f1d2dd3353
  การประชุมคณะกรรมการการตัดสินคัดเลือกบทเพลงประจำกรมธนารักษ์
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 134 ครั้ง
 • 3f0c067fa4cac3618676ca163af548c4
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสม...
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 196 ครั้ง
 • 738a4e9422a11adbfda260ebac56783f
  อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวั...
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 287 ครั้ง
 • 6954f0b6918c1bcf7446eb6505553d65
  กองบริหารเงินตราจัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
  9 เมษายน 2564
  เข้าชม 225 ครั้ง
 • 61add4df79c2f21aa7f7dfa9a394fab9
  การประชุมคณะกรรมการโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior ...
  8 เมษายน 2564
  เข้าชม 56 ครั้ง
 • 76607161e9f35f12f36d0d52259af9a6
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินม...
  8 เมษายน 2564
  เข้าชม 134 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
popup id 57
popup id 56
popup id 29
popup id 55
popup id 33
popup id 48